Haven van Oostende

West Flanders, Belgium

Levering van windenergie aan offshore windkrachtcentrales

De haven van Oostende in België is uitgegroeid tot een toonaangevende hub voor windenergie, die opleiding en accommodatie biedt voor onderhoudsploegen en doet dienst als uitvalshaven voor de installatie van offshore parken in de Noordzee. In een omgeving waar elke vierkante meter grondoppervlak een troef is die kan worden verhuurd, ligt de keuze voor een gedistribueerde windturbine met een minimale voetafdruk voor de hand. D

De Eocycle EOX M-21 turbine (100 kW) werd midden in het Havengebied geplaatst en levert jaarlijks ongeveer 300.000 kWh aan koolstofvrije elektriciteit. Hij fungeert als een zeer zichtbaar baken en maakt de duurzaamheidsambities van de Haven zeer tastbaar.

Gedistribueerde windturbines op de dokken van havens zijn zeer zinvol, zowel wat de locatie als wat de economische aspecten betreft. De nabijheid van de zee zorgt voor een goede windbron, terwijl de industriële omgeving zich goed leent voor opwekking ter plaatse. Bovendien kunnen de industriële processen van bedrijven in de haven zijn ecosfeer de lokale afname van de elektriciteit optimaliseren.

De Haven van Oostende wordt niet alleen bevolkt door offshore windtechnici, maar ook door meeuwen, sterns en andere vliegende dieren. Er werd een studie gemaakt van de trekroutes en de dagelijkse vliegpatronen, en de plaatsing van de Eocycle M-21 werd aangepast om het risico op een vogelbotsing tot een minimum te beperken – zodat de inwoners van de haven in de lucht de Eocycle-turbine evenzeer verwelkomen als de inwoners van de haven op de grond.

Onze turbines zijn toonaangevend op het gebied van windtechnologie.

S-Serie

Onze S-Serie is ideaal voor kleine boerderijen en bedrijven.

M-Serie

Onze M-serie is ideaal voor commerciële en industriële toepassingen en voor grote landbouwbedrijven

S-Series

Our S-Series is ideal for small farms and enterprises.

M-Series

Our M-Series is ideal for commercial and industrial applications as well as large agricultural operations.