Pratt broederij

West Flanders, Belgium

Afstemming van de landbouwbelasting op de wind

Pratt runt een pluimveebroederij in West-Vlaanderen (Hulste, België). De kuikens worden opgefokt bij een gecontroleerde kamertemperatuur met continue ventilatie – wat een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit verbruikt. Om hun boerderij zo duurzaam mogelijk te laten draaien, investeerden de eigenaars in een Eocycle windturbine.

Het Eocycle EOX M-platform (90 kW) is bij uitstek geschikt voor het windpotentieel ter plaatse en de turbine past zeer goed in het semi-agrarische en industriële karakter van de omgeving. De turbine voorziet in tot 65% van hun elektriciteitsbehoefte wanneer zij die het meest nodig hebben: in de koudere herfst- en wintermaanden wanneer de verwarmingsbehoefte (met warmtepompen) het grootst is en de windsnelheden het hoogst zijn.

Elektriciteit heeft een revolutie teweeggebracht in de landbouwindustrie, en Eocycle biedt landbouwers een schone en goedkope hulpbron om hun processen van energie te voorzien. Boeren zijn gehecht aan hun land en verwelkomen verschillende manieren om van de natuur te oogsten.

Veel boerderijen en landbouwbedrijven zijn familiebedrijven – vaak staat de derde of vierde generatie aan het roer. De tijdshorizon waartegen zij hun investeringen afwegen, wordt niet uitgedrukt in kwartalen, maar vaker in decennia. Een Eocycle windturbine die ontworpen is voor een levensduur van 30 jaar past in die visie.

Onze turbines zijn toonaangevend op het gebied van windtechnologie.

S-Serie

Onze S-Serie is ideaal voor kleine boerderijen en bedrijven.

M-Serie

Onze M-serie is ideaal voor commerciële en industriële toepassingen en voor grote landbouwbedrijven

S-Series

Our S-Series is ideal for small farms and enterprises.

M-Series

Our M-Series is ideal for commercial and industrial applications as well as large agricultural operations.